Luettua.com


  1. Etusivu
  2. Saarto, Tiina
  3. Palliatiivinen hoito

: Palliatiivinen hoito

Yhteenveto
Lisätiedot
  • Katseltu: 86 krt
  • Suosituksia: 1 kpl
Toiminnot

Kuvaus (276 sanaa, lukemiseen kuluu n. 2 minuuttia)

Palliatiivinen, oireita lievittävä hoito on potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun henkeä uhkaava tai kuolemaan johtava sairaus heikentää potilaan elämänlaatua ja aiheuttaa kärsimystä. Palliatiivisella hoidolla ja saattohoidolla pyritään lievittämään sairauden aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä kärsimystä sekä vaalimaan potilaan ja läheisten elämänlaatua. Palliatiivinen hoito on keskeinen terveydenhuollon alue. Elämän loppuvaiheessa sairauden edetessä ja toimintakyvyn heiketessä avuntarve kasvaa. Tautiin suuntautuvat hoidot eivät enää hillitse sairauden etenemistä eivätkä siten riittävästi lievitä sairauden aiheuttamia oireita, jolloin on tarkoituksenmukaista siirtyä oireenmukaiseen hoitolinjaukseen ja keskittyä elämänlaadun vaalimiseen ja kärsimyksen lievittämiseen. Hyvä palliatiivinen hoito edellyttää tavallisimpien oireiden kuten kivun ja hengenahdistuksen hoidon osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja potilaan ja läheisten psykososiaalisessa tukemisessa sekä saattohoidon osaamista. Oikea-aikaisella ja osaavalla palliatiivisella hoidolla potilaille voidaan tarjota arvokasta ja mielekästä elämää sairaudestaan huolimatta elämän loppuun saakka. Palliatiivinen hoito -oppikirjan 3. painos on uudistettu sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Kirjaa on laajennettu mm. somaattisten oireiden ja eri potilasryhmien osalta. Käypä hoito -suosituksen ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden teoreettisen koulutusohjelman myötä tietoa on päivitetty näyttöön pohjautuvan tutkimustiedon valossa ja samalla hoitokäytäntöjä tarkentaen. Näyttö perustuu paljolti syöpäpotilaiden hoitoon, mutta päivityksessä on huomioitu kautta linjan myös kuolevan vanhuspotilaan hoidon näkökulma omine erityispiirteineen sekä muihin kuin syöpäsairauksiin kuolevat potilaat. Palliatiivinen hoito -oppikirja on suunnattu ammatilliseksi käsikirjaksi lääkäreille ja muulle terveydenhuoltohenkilöstölle sekä oppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille. Kirjaa voivat käyttää työnsä tukena myös mm. omaishoitajat sekä saattohoidossa työskentelevät vapaaehtoiset avustajat.


Arvostelut

Teos ei ole vielä saanut arvosteluita. Ehkä kukaan ei ole vielä innostunut tästä teoksesta riittävästi kirjoittaakseen siitä mielipiteitään, tai heitä ujostuttaa olla se kuuluisa ensimmäisen kommentin lähettäjä.

Kirjoita uusi arvostelu
  • HTML ei ole sallittu.
  • Sähköpostiosoite ei ole sallittu.