Luettua.com


Kustantajana Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tulokset on järjestetty nimen mukaan a–ö.

Kirjoja on yhteensä 16 kappaletta.

#1Esineoikeuden alkeet
#2Euroopan integraatio ja Euroopan unionin rakenteet
#3Johdatus esineoikeuden perusteisiin
#4Johdatus osakeyhtiöoikeuteen
#5Johdatus roomalaiseen oikeuteen
#6Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan
#7Johdatus viestintäoikeuteen
#8Oikeuden ja lainkäytön teoria
#9Oikeus hyvään hallintoon
#10Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt
#11Perusoikeusjuridiikka
#12Rikosoikeus 2010-luvulla
#13Siviiliprosessin laillisuustakeita
#14Velkavastuun toteuttaminen luottoyhteiskunnassa
#15Velvoiteoikeuden perusteet
#16Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta